2 września 2015

HISTORIA

Stowarzyszenie Salezjańskiej Organizacji Sportowej ANGLES SALOS WROCŁAW  zostało zarerjestrowane w 1993 roku.