KONTAKT

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej

ANGELS SALOS WROCŁAW

ul. B. Prusa 78, 50-318 Wrocław

NIP 898-17-84-300 Regon 930404980

konto PARIBAS: 63 1600 1462 1883 3681 0000 0001

TELEFON KONTAKTOWY: 601 655 851

Zarząd:

Adam Wierzgacz – prezes

ks. Paweł Druszcz – wiceprezes

Mariusz Pupka – sekretarz

Alina Biskupska – skarbnik

Wojciech Romaniszyn – członek