28 kwietnia 2015

KONTAKT

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej

ANGELS SALOS WROCŁAW

ul. B. Prusa 78, 50-318 Wrocław

NIP 898-17-84-300 Regon 930404980

konto PKO BP: 34 1020 5226 0000 6302 0427 9444

TELEFON KONTAKTOWY: 728   729   797

Zarząd:

Adam Wenerski – prezes

ks. Paweł Druszcz – wiceprezes

ks. Mariusz Pupka – sekretarz

Alina Biskupska – skarbnik

Wojciech Romaniszyn – członek