STREFA RODZICA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach treningowych, turniejach sportowych jako reprezentanta ANGELS SALOS WROCŁAW. Zapoznałem się z obowiązującym regulaminem i akceptuję jego postanowienia a takze obowiązujące zasady dotyczące uczestnictwa, terminów i wysokości opłat.
Dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach treningowych, meczach i turniejach. Posiada ubezpieczenie szkolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb rekrutacyjnych, sprawozdawczych i marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2000 nr 101 poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej we Wrocławiu i mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Oświadczam, że jest mi znane prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć, filmów oraz materiałów promujących ANGELS SALOS WROCŁAW. Promocja obejmuje zamieszczanie zdjęć w materiałach reklamowych oraz zdjęć i filmow na stronie internetowej oraz wszelkich materiałach promocyjnych. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej we Wrocławiu.
Wszelkie dane podane w niniejszym kwestionariuszu sa zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W przypadku jakiejkolwiek ich zmiany zobowiązuję się do ich zaktualizowania.